okuliare

glasses, (AmE) eyeglasses, (ochranné ap.) goggles

Nosíte okuliare?
Do you wear glasses?
dʊ juː wεə ˈglɑːsɪz?
Nosím slnečné okuliare.
I wear sunglasses.
aɪ wεə ˈsʌnˌglɑːsɪz
Potrebujem okuliare na čítanie.
I need reading glasses.
aɪ niːd ˈriːdɪŋ ˈglɑːsɪz
muž s okuliarmi
a man wearing glasses, bespectacled man
ə mæn ˈwεərɪŋ ˈglɑːsɪzˌ bɪˈspεktəkld mæn
potápačské okuliare
diving mask
ˈdaɪvɪŋ mɑːsk
plavecké okuliare
swimming glasses
ˈswɪmɪŋ ˈglɑːsɪz