okradnúť

koho o čo rob sb of sth, steal sth from sb, (ošklbať) rip sb off

Okradli ma!
I've been robbed!
aɪv bɪn ˈrɒbd!
Taxikár nás okradol. (ošmekol)
The cab driver ripped us off!
ðə kæb ˈdraɪvə rɪpt əs ɒf!
Okrádajú spiacich cestujúcich.
They are stealing from sleeping passengers.
ðeɪ ɑː stiːlɪŋ frɒm sliːpɪŋ ˈpæsɪndʒəz
Okrádate ma o čas.
You are wasting my time.
juː ɑː ˈweɪstɪŋ maɪ taɪm