odpovedať

komu na čo answer sth, reply to sth, (reagovať) respond

Odpovedz mi!
Answer me!
ˈɑːnsə miː!
Odpovedal ti naotázku?
Did he answer your question?
dɪd hɪ ˈɑːnsə jɔː ˈkwεstʃən?
Dobre si rozmysli, kým odpovieš.
Think twice before answering.
θɪŋk twaɪs bɪˈfɔː ˈɑːnsərɪŋ
Čo na to odpovedal?
What was his reply to it?
wɒt wɒz hɪz rɪˈplaɪ tə ɪt?
Nedokážem ti odpovedať.
I can't answer your question(s).
aɪ kɑːnt ˈɑːnsə jɔː ˈkwεstʃən(εs)
Odpovedal som na inzerát.
I replied to an advertisement., I answered an advertisement.
aɪ rɪˈplaɪd tə ən ədˈvɜːtɪsməntˌ aɪ ˈɑːnsəd ən ədˈvɜːtɪsmənt
Písal som im, ale neodpovedajú.
I wrote to them but there is no response from them.
aɪ rəʊt tə ðəm bət ðεə ɪz nəʊ rɪˈspɒns frɒm ðəm
Odpovedal zle, ale hneď sa opravil.
He gave a wrong answer, but he corrected himself immediately.
hɪ geɪv ə rɒŋ ˈɑːnsəˌ bət hɪ kəˈrεktɪd hɪmˈsεlf ɪˈmiːdɪətlɪ