odmietnuť

čo refuse, (form.) (zdvorilo) decline, turn down sth

Odmietol naše pozvanie.
He declined our invitation.
hɪ dɪˈklaɪnd aʊəˌɪnvɪˈteɪʃən
Odmietla sa k tomu vyjadriť.
She declined to comment on that.
ʃɪ dɪˈklaɪnd tə ˈkɒmεnt ɒn ðæt
Odmietli našu pomoc.
They refused our help.
ðeɪ rɪˈfjuːzd aʊə hεlp
To neodmietnem.
I won't say no to that.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ tə ðæt
Odmietlo ho niekoľko dievčat.
He was turned down by several girls.
hɪ wɒz tɜːnd daʊn baɪ ˈsεvrəl gɜːlz
To odmietam! (neprijímam ap.)
I refuse it!
aɪ rɪˈfjuːz ɪt!
To odmietam! (popieram)
I deny it!
aɪ dɪˈnaɪ ɪt!
Neodmietaj ich pomoc.
Don't refuse their help.
dəʊnt rɪˈfjuːz ðεə hεlp
Odmietli zodpovednosť za...
They disclaimed responsibility for...
ðeɪ dɪsˈkleɪmd rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ fə