odložiť

1(oddialiť) čo postpone, put off/(BrE) back, (zdržať) hold over sth

Odložme to na pondelok.
Let's postpone it till Monday.
lεts pəʊstˈpəʊn ɪt tɪl ˈmʌndeɪ
Odložili sme náš odchod.
We postponed our departure.
wiː pəʊstˈpəʊnd aʊə dɪˈpɑːtʃə
Stále to odkladajú.
They keep postponing it.
ðeɪ kiːp pəʊstˈpəʊnɪŋ ɪt
Odložili to na neurčito.
It was postponed indefinitely.
ɪt wɒz pəʊstˈpəʊnd ɪnˈdεfɪnɪtlɪ
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
dəʊnt pʊt ɒf tɪl təˈmɒrəʊ wɒt juː kən dʊ təˈdeɪ

2(dať nabok) čo put sth away, put/lay sth aside, (položiť) put sth down

Odložte ceruzky.
Put your pencils down.
pʊt jɔː ˈpεnslz daʊn
Odkladám si staré zošity.
I keep old exercise books.
aɪ kiːp əʊld ˈεksəˌsaɪz bʊks
Odkladám si nejaké peniaze bokom.
I put some money aside.
aɪ pʊt sʌm ˈmʌnɪ əˈsaɪd