od, odo

from, (preč) off, (časovo) since

Vstal od stola...
He stood up from the table...
hɪ stʊd ʌp frɒm ðə ˈteɪbl
Odstúpil od okna.
He moved away from the window.
hɪ ˈmuːvd əˈweɪ frɒm ðə ˈwɪndəʊ
Choď od toho!
Get off it!
gεt ɒf ɪt!
Je to naľavo/kúsok od...
It's to the left of/It's a short way from...
ɪts tə ðə lεft əv/ɪts ə ʃɔːt weɪ frɒm
Stratil som kľúče od auta.
I've lost my car keys.
aɪv lɒst maɪ kɑː kiːz
Nie sme ďaleko od pravdy.
We are not far from truth.
wiː ɑː nɒt fɑː frɒm truːθ
Pozdravuj ho odo mňa.
Give him my regards., Say hello to him for me., (hovor.) Tell him I said hi.
gɪv hɪm maɪ rɪˈgɑːdzˌ seɪ hεˈləʊ tə hɪm fə miːˌ tεl hɪm aɪ sεd haɪ
To je od vás milé.
That's nice of you.
ðæts naɪs əv juː
Odišla od neho.
She left him., She walked out on him.
ʃɪ lεft hɪmˌ ʃɪ wɔːkt aʊt ɒn hɪm
Od tých čias som ho nevidel.
I haven't seen him since then.
aɪ ˈhævnt siːn hɪm sɪns ðεn
Od čoho máš tú jazvu?
How did you get the scar?
haʊ dɪd juː gεt ðə skɑː?
Vedel som to od samého začiatku.
I knew it from the very beginning.
aɪ njuː ɪt frɒm ðə ˈvεrɪ bɪˈgɪnɪŋ
Platia ma od hodiny/kusa.
I get paid by the hour/piece.
aɪ gεt peɪd baɪ ðə aʊə/piːs
Čítal som román od Hellera.
I read a novel by Heller.
aɪ rεd ə ˈnɒvl baɪ ˈhεlə
Od októbra budem študovať vo Viedni.
I will study in Vienna from October.
aɪ wɪl ˈstʌdɪ ɪn vɪˈεnə frɒm ɒkˈtəʊbə
od A po Z
from A to Z
frɒm ə tə zεd
od tohto okamihu
from this moment on
frɒm ðɪs ˈməʊmənt ɒn
prístupný od osemnásť rokov
(for) adults only, X-rated
(fə) ˈædʌlts ˈəʊnlɪˌ εksˈreɪtɪd