očakávanie

expectation, anticipation

Splnili očakávania.
They lived up to expectation(s).
ðeɪ lɪvd ʌp təˌεkspεkˈteɪʃən(εs)
Prekonalo to naše očakávania.
It surpassed our expectations., It exceeded our expectations.
ɪt sɜːˈpɑːst aʊəˌεkspεkˈteɪʃənzˌ ɪt ɪkˈsiːdɪd aʊəˌεkspεkˈteɪʃənz
nad očakávanie
beyond (our) expectations
bɪˈjɒnd (aʊə)ˌεkspεkˈteɪʃənz
napriek všetkým očakávaniam
despite all expectations
dɪˈspaɪt ɔːlˌεkspεkˈteɪʃənz
podľa očakávaní
as expected
əz ɪkˈspεktɪd