obťažovať

koho bother, (rozčuľovať) annoy, pester sb

Prepáčte, že vás obťažujem.
I'm sorry to bother you.
aɪm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː
Neobťažujem?
Am I disturbing you?
əm aɪ dɪˈstɜːbɪŋ juː?
Keby vás to príliš neobťažovalo, chcel by som...
If you don't mind too much, I would like to...
ɪf juː dəʊnt maɪnd tuː mʌtʃˌ aɪ wʊd laɪk tə