objednať

čo order, (zadať zákazku) commission sth, (rezervovať) book sth

Radi by sme si objednali.
We'd like to order.
wiːd laɪk tə ˈɔːdə
Toto som si neobjednal.
This is not what I ordered.
ðɪs ɪz nɒt wɒt aɪ ˈɔːdəd
Objednal som si šalát.
I ordered a salad.
aɪ ˈɔːdəd ə ˈsæləd
Máte objednané?
Have you already ordered?
hæv juː ɔːlˈrεdɪ ˈɔːdəd?
Chcel by som sa objednať k... (lekárovi ap.)
I'd like to make an appointment with...
aɪd laɪk tə meɪk ən əˈpɔɪntmənt wɪθ
Ste objednaný?
Do you have an appointment?
dʊ juː hæv ən əˈpɔɪntmənt?