obdobie

time, (lehota) period, (historické) age

V tomto ročnom období sú dni kratšie.
Days are shorter at this time of year.
deɪz ɑː ʃɔːtə æt ðɪs taɪm əv jɪə
Len prechádza zložitým obdobím.
She is just going through a phase.
ʃɪ ɪz dʒʌst ˈgəʊɪŋ θruː ə feɪz
Pomohol mi prekonať ťažké obdobie.
He helped me through a bad time.
hɪ hεlpt miː θruː ə bæd taɪm
obdobie dažďov
rainy season
ˈreɪnɪ ˈsiːzn