nosiť

carry, (na sebe) wear sth, (obliekať sa do) dress in sth

Nosím to pri sebe/so sebou.
I carry it on me/with me.
aɪ ˈkærɪ ɪt ɒn miː/wɪθ miː
Nosíte okuliare/šošovky?
Do you wear glasses/(contact) lenses?
dʊ juː wεə ˈglɑːsɪz/(ˈkɒntækt) lεnsɪz?
Nenosím (pri sebe) zbraň.
I don't carry a gun.
aɪ dəʊnt ˈkærɪ ə gʌn
Nosím to pre šťastie.
I wear it for luck.
aɪ wεə ɪt fə lʌk
Teraz sa nosia minisukne.
Mini-skirts are in now.
ˈmɪnɪskɜːts ɑː ɪn naʊ
To sa už nenosí.
That's out now., It's not in vogue now.
ðæts aʊt naʊˌ ɪts nɒt ɪn vəʊg naʊ
To je ako nosiť drevo do lesa.
It's carrying/taking/selling coals to Newcastle.
ɪts ˈkærɪɪŋ/ˈteɪkɪŋ/sεlɪŋ kəʊlz tə ˈnjuːˌkɑːsl
Nosí obnosený kabát.
He wears a worn out coat.
hɪ wεəz ə wɔːn aʊt kəʊt