nikto

nobody, no one, (so záporom) anybody

Nikto nečakal, že...
Nobody expected that...
ˈnəʊbədɪ ɪkˈspεktɪd ðæt
Do toho nikoho nič nie je.
That's nobody's business.
ðæts ˈnəʊbədɪz ˈbɪznɪs
To nikto nevie.
Nobody knows.
ˈnəʊbədɪ nəʊz
Nikomu ani muk!
Mum's the word!
mʌmz ðə wɜːd!
Nikto tam nebol.
Nobody was there.
ˈnəʊbədɪ wɒz ðεə
Nikto nie je dokonalý.
Nobody is perfect.
ˈnəʊbədɪ ɪz ˈpɜːfɪkt
Nikto z nás ho nepozná.
None of us knows him.
nʌn əv əs nəʊz hɪm