nikdy

never, (so záporom) ever

Nikdy! (neprichádza do úvahy)
No way!
nəʊ weɪ!
Nikdy som ju nevidel.
I've never seen her.
aɪv ˈnεvə siːn hə
Nikdy nehovor nikdy.
Never say never.
ˈnεvə seɪ ˈnεvə
Nikto sa nikdy nesťažoval.
No one has ever complained.
nəʊ wʌn hæz ˈεvə kəmˈpleɪnd
Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.
It is better to be safe than sorry.
ɪt ɪz ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ
Lepšie neskoro ako nikdy.
Better late than never.
ˈbεtə leɪt ðæn ˈnεvə
Nikdy som nebol v Kanade.
I've never been to Canada.
aɪv ˈnεvə bɪn tə ˈkænədə
nikdy
never again, no more
ˈnεvə əˈgεnˌ nəʊ mɔː