niesť

carry, bear, (prinášať) bring

Ponesiem to.
I'll carry that., Let me carry that.
aɪl ˈkærɪ ðætˌ lεt miː ˈkærɪ ðæt
Nesiem zlé správy.
I am bringing bad news.
aɪ əm brɪŋɪŋ bæd njuːz
Kniha nesie názov...
The book has the title...
ðə bʊk hæz ðə ˈtaɪtl
Nenesiem za to žiadnu zodpovednosť.
I bear no responsibility for it.
aɪ bεə nəʊ rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ fɔː ɪt