niekedy

sometime, (v budúcnosti) one/some day, (raz ap.) at some point

Niekedy sa mi zdá...
Sometimes it seems to me...
ˈsʌmˌtaɪmz ɪt siːms tə miː
Zavoláš mi niekedy?
Will you call me sometime?
wɪl juː kɔːl miː ˈsʌmˌtaɪm?
Príď nás niekedy navštíviť.
Come and see us sometime.
kʌm ænd siː əs ˈsʌmˌtaɪm
Videl si už niekedy niečo také?
Have you ever seen anything like it?
hæv juː ˈεvə siːn ˈεnɪˌθɪŋ laɪk ɪt?
Už si to niekedy skúšal?
Have you ever tried it?
hæv juː ˈεvə traɪd ɪt?
niekedy zajtra
sometime tomorrow
ˈsʌmˌtaɪm təˈmɒrəʊ