niekde

somewhere, (AmE) someplace, (v otázke, kdekoľvek) anywhere

Budem niekde nablízku.
I'll be around.
aɪl biː əˈraʊnd
Tu niekde to musí byť.
It has to be (somewhere) around here.
ɪt hæz tə biː (ˈsʌmˌwεə) əˈraʊnd hɪə
Dá sa tu niekde v okolí najesť?
Is there a place to eat near here?
ɪz ðεə ə pleɪs tə iːt nɪə hɪə?
Sú tam niekde záchody?
Are there toilets anywhere?
ɑː ðεə ˈtɔɪlɪts ˈεnɪˌwεə?
Je tu niekde nablízku lekáreň?
Is there a pharmacy near here?
ɪz ðεə ə ˈfɑːməsɪ nɪə hɪə?
niekde inde
elsewhere, somewhere else, someplace else
ˌεlsˈwεəˌ ˈsʌmˌwεə εlsˌ ˈsʌmˌpleɪs εls