neskoro

late, (s omeškaním) tardily

Idem neskoro?
Am I late?
əm aɪ leɪt?
Nie že prídeš neskoro.
See that you aren't late.
siː ðæt juː ɑːnt leɪt
Prepáčte, že idem neskoro.
Sorry, I'm late., I'm sorry for being late.
ˈsɒrɪˌ aɪm leɪtˌ aɪm ˈsɒrɪ fə ˈbiːɪŋ leɪt
Už je príliš neskoro.
It's too late.
ɪts tuː leɪt
Nikdy nie je neskoro.
It is never too late.
ɪt ɪz ˈnεvə tuː leɪt
Prídem neskoro do školy.
I'll be late for school.
aɪl biː leɪt fə skuːl
Lepšie neskoro ako nikdy.
Better late than never.
ˈbεtə leɪt ðæn ˈnεvə
Vrátim sa najneskôr v piatok.
I'll be back on Friday at the latest.
aɪl biː bæk ɒn ˈfraɪdeɪ æt ðə ˈleɪtɪst
Najneskôr zajtra musíme vyraziť.
We must leave tomorrow at the latest.
wiː mʌst liːv təˈmɒrəʊ æt ðə ˈleɪtɪst
... skôr než bude neskoro.
... before it is too late.
... bɪˈfɔː ɪt ɪz tuː leɪt