nejaký

some, (v otázke) any, (dosiaľ nešpecifikovaný) a(n)

Nemáte nejaký iný?
Do you have a different one?
dʊ juː hæv ə ˈdɪfərənt wʌn?
Máme nejaké problémy.
We're having some problems.
wɪə hævɪŋ sʌm ˈprɒbləmz
Bola nejaká smutná.
She was kind of sad.
ʃɪ wɒz kaɪnd əv sæd
Máte nejaké návrhy?
Have you got any suggestions?
hæv juː gɒt ˈεnɪ səˈdʒεstʃənz?
Nejaký čas to ešte potrvá.
It will take some time.
ɪt wɪl teɪk sʌm taɪm
Je to nejakých 100 kilometrov.
It's some 100 kilometres.
ɪts sʌm wʌnˈhʌndrəd kɪˈlɒmitəs
Je nejaký smutný.
He is kind of sad.
hɪ ɪz kaɪnd əv sæd
Zháňal nejakú prácu.
He was looking for a job.
hɪ wɒz lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb
Každý sme nejaký. (ľudia sú rôzni)
Everybody is different., It takes all sorts (to make a world).
ˈεvrɪˌbɒdɪ ɪz ˈdɪfərəntˌ ɪt teɪks ɔːl sɔːts (tə meɪk ə wɜːld)
po nejakom čase
after some time
ˈɑːftə sʌm taɪm