naučiť sa

čo learn (to do) sth, (pochytiť) pick up, (zapamätať si) retain

Naučte sa to naspamäť.
Learn it by heart.
lɜːn ɪt baɪ hɑːt
Naučiť sa angličtinu nie je ťažké.
English is not hard to learn.
ˈɪŋglɪʃ ɪz nɒt hɑːd tə lɜːn
Kde si sa to naučil?
Where did you learn it?
wεə dɪd juː lɜːn ɪt?
Naučil sa plávať.
He learned to swim.
hɪ ˈlɜːnd tə swɪm
To sa naučíš za pochodu.
You will learn it as you go (along).
juː wɪl lɜːn ɪt əz juː gəʊ (əˈlɒŋ)
Naučila sa s tým žiť.
She learned to live with it.
ʃɪ ˈlɜːnd tə lɪv wɪθ ɪt