naučiť

čo koho teach sb sth, train, (expr.) koho teach sb (a lesson)

Kto ťa to naučil?
Who taught you that?
huː tɔːt juː ðæt?
Naučil ma lyžovať.
He taught me to ski.
hɪ tɔːt miː tə skiː
Naučím ťa to.
I'll teach you that.
aɪl tiːtʃ juː ðæt
Ja ho naučím, čo sa sluší a patrí!
I'll teach him manners!
aɪl tiːtʃ hɪm ˈmænəz!
Starého psa novým kúskom nenaučíš.
You can't teach an old dog new tricks.
juː kɑːnt tiːtʃ ən əʊld dɒg njuː trɪks