natiahnuť (sa)

stretch (out), (rozvinúť) unfold

Natiahni ruku.
Hold out your hand.
həʊld aʊt jɔː hænd
Natiahni budík.
Wind up the alarm (clock).
waɪnd ʌp ðiː əˈlɑːm (klɒk)
Na chvíľku sa natiahnem.
I'll have a lie-down., I'll lie down for a moment.
aɪl hæv ə laɪdaʊnˌ aɪl laɪ daʊn fɔː ə ˈməʊmənt
Natiahol som si svaly na nohe.
I've strained my leg muscles.
aɪv streɪnd maɪ lεg ˈmʌslz