nasledovať

koho/čo follow sb/sth, (časovo) ensue, come after

Nasledujte ma, prosím.
Please follow me.
pliːz ˈfɒləʊ miː
Čo bude nasledovať?
What is/will be next?
wɒt ɪz/wɪl biː nεkst?
Budú nasledovať jej príklad.
They'll follow her example.
ðeɪl ˈfɒləʊ hə ɪgˈzɑːmpl