nasadiť

čo na čo put sth on sth, (do prevádzky ap.) employ

Nasaď si ten klobúk/tie okuliare.
Put the hat/glasses on.
pʊt ðə hæt/ˈglɑːsɪz ɒn
Nasadil ostré tempo.
He set a hot pace.
hɪ sεt ə hɒt peɪs
Doktor mi nasadil antibiotiká.
The doctor put me on antibiotics.
ðə ˈdɒktə pʊt miː ɒnˌæntɪbaɪˈɒtɪks
Nasadila mu parohy.
She cuckolded him., (hovor.) She grafted horns on him.
ʃɪ ˈkʌkəldɪd hɪmˌ ʃɪ grɑːftɪd hɔːnz ɒn hɪm
Nasadili mu putá.
They handcuffed him.
ðeɪ ˈhændˌkʌft hɪm
Nasadzujú svoje životy.
They risk their lives.
ðeɪ rɪsk ðεə laɪvz