narobiť

čo make sth, (neporiadok ap.) kde, na čo mess up sth

Narobili sme kopu chýb.
We made a lot of mistakes.
wiː meɪd ə lɒt əv mɪˈsteɪks
Narobil (obrovské) dlhy.
He ran up (huge) debts.
hɪ ræn ʌp (hjuːdʒ) dεts
Narobia kopu hluku.
They make a lot of noise.
ðeɪ meɪk ə lɒt əv nɔɪz
Čo narobíš!
What can you do?
wɒt kən juː dʊ?
Narobil viac škody ako osohu.
He did more harm than good.
hɪ dɪd mɔː hɑːm ðæn gʊd
Narobili tam hrozný neporiadok.
They messed the place up.
ðeɪ mεst ðə pleɪs ʌp
S tým už nič nenarobíš. (už sa stalo)
The damage is done.
ðə ˈdæmɪdʒ ɪz dʌn
Čo som sa s tým narobil!
It took so much work.
ɪt tʊk səʊ mʌtʃ wɜːk