naposledy

last time, (poslednýkrát) for the last time

Kedy si ho videl naposledy?
When did you last see him/see him last?
wεn dɪd juː lɑːst siː hɪm/siː hɪm lɑːst?
Hovorím ti to naposledy!
This is the last I am saying it to you!
ðɪs ɪz ðə lɑːst aɪ əm ˈseɪɪŋ ɪt tə juː!
Keď som tu bol naposledy...
Last time I was here...
lɑːst taɪm aɪ wɒz hɪə
Videli sme sa naposledy minulý týždeň.
We haven't met since last week.
wiː ˈhævnt mεt sɪns lɑːst wiːk
Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
He who laughs last laughs best/longest.
hɪ huː lɑːfs lɑːst lɑːfs bεst/lɒŋgɪst