naložiť, nakladať

čo load (up), lade, (tak zaťažiť) burden

Naložil si to na chrbát.
He put it on his back.
hɪ pʊt ɪt ɒn hɪz bæk
Naložili ju do auta a...
They put her in a car and...
ðeɪ pʊt hə ɪn ə kɑː ænd
Po ceste som naložil ďalších pasažierov.
I picked up more passengers on the way.
aɪ pɪkt ʌp mɔː ˈpæsɪndʒəz ɒn ðə weɪ
Naložil si kopec ryže.
He heaped rice on his plate.
hɪ hiːpt raɪs ɒn hɪz pleɪt
Naložili mi kopu práce.
I was assigned a lot of work.
aɪ wɒz əˈsaɪnd ə lɒt əv wɜːk
Ako s tými peniazmi naložíš?
What will you do with the money?
wɒt wɪl juː dʊ wɪθ ðə ˈmʌnɪ?