nálada

mood, humour/(AmE) humor, temper

Mám dobrú/zlú náladu.
I'm in a good/bad mood.
aɪm ɪn ə gʊd/bæd muːd
Nemám náladu počúvať to.
I'm in no mood to listen to it.
aɪm ɪn nəʊ muːd tə ˈlɪsn tə ɪt
Pokazilo nám to náladu.
It put us in a bad mood.
ɪt pʊt əs ɪn ə bæd muːd
Bol v nálade. (opitý)
He was jolly., He was mellow.
hɪ wɒz ˈdʒɒlɪˌ hɪ wɒz ˈmεləʊ
podľa nálady (ako sa zapáči)
as the mood takes you
əz ðə muːd teɪks juː