najlepšie

best, (pri uprednostňovaní) preferably

Urob to čo najlepšie.
Do it as well as possible/you can.
dʊ ɪt əz wεl əz ˈpɒsɪbl/juː kən
Robí to, ako najlepšie vie.
She does it to the best of her abilities.
ʃɪ dʌz ɪt tə ðə bεst əv hə əˈbɪlɪtɪz
Najlepšie bude, keď to urobíš sám.
You had/You'd best do it yourself.
juː hæd/juːd bεst dʊ ɪt jɔːˈsεlf
To najlepšie ešte len príde!
The best is yet to come!
ðə bεst ɪz jεt tə kʌm!