najavo

(iba v spojeniach)

Nedala najavo žiadne emócie.
She showed no emotion.
ʃɪ ʃəʊd nəʊ ɪˈməʊʃən
Čoskoro vyšlo najavo, že...
It soon emerged that...
ɪt suːn ɪˈmɜːdʒd ðæt
Pravda vyjde najavo!
The truth will come out.
ðə truːθ wɪl kʌm aʊt
dať najavo čo (city ap.)
show, manifest, demonstrate, display sth
ʃəʊˌ ˈmænɪˌfεstˌ ˈdεmənˌstreɪtˌ dɪˈspleɪ
vyjsť najavo
come/be brought out, come/be brought to light
kʌm/biː brɔːt aʊtˌ kʌm/biː brɔːt tə laɪt