nahlas

aloud, (hlasno) loud(ly)

Môžete hovoriť nahlas a zreteľne?
Can you speak loudly and clearly?
kən juː spiːk ˈlaʊdlɪ ænd ˈklɪəlɪ?
Povedz to nahlas.
Say it aloud.
seɪ ɪt əˈlaʊd
Tá telka hrá/je veľmi nahlas.
The TV is too loud.
ðəˌtiːˈviː ɪz tuː laʊd
čítať nahlas
read aloud
riːd əˈlaʊd