mrzieť

be sorry for sth, regret sth

Mrzí ma, že...
I'm sorry that...
aɪm ˈsɒrɪ ðæt
To ťa bude mrzieť.
You're going to regret it.
jʊə ˈgəʊɪŋ tə rɪˈgrεt ɪt
To ťa nemusí mrzieť.
Don't let that worry you.
dəʊnt lεt ðæt ˈwʌrɪ juː
Veľmi ju mrzelo, že nemohla prísť.
She was really sorry she couldn't come.
ʃɪ wɒz ˈrɪəlɪ ˈsɒrɪ ʃɪ ˈkʊdnt kʌm