mŕtvy

dead

Vyhlásili ho za mŕtveho.
He was pronounced dead.
hɪ wɒz prəˈnaʊnst dεd
Rokovania uviazli na mŕtvom bode.
The negotiations came to a deadlock.
ðə nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃənz keɪm tə ə ˈdεdˌlɒk
Som úplne mŕtvy. (unavený)
I'm dead tired.
aɪm dεd ˈtaɪəd
V uliciach bolo mŕtvo.
There wasn't a living soul in the streets.
ðεə ˈwɒznt ə ˈlɪvɪŋ səʊl ɪn ðə ˈstriːts
Teraz je mŕtva sezóna.
It's low/slack season now.
ɪts ləʊ/slæk ˈsiːzn naʊ