môj, moja, moje

my, (samostatné) mine, (za podst. menom) of mine

Je to môj dobrý priateľ.
He's a good friend of mine.
hiːz ə gʊd frεnd əv maɪn
Tieto knižky sú moje.
These books are mine.
ðiːz bʊks ɑː maɪn
To je moja vec.
That's my business.
ðæts maɪ ˈbɪznɪs
To je od mojich rodičov.
I got it from my parents.
aɪ gɒt ɪt frɒm maɪ ˈpεərənts
Je to aj moja chyba.
Partly it's my fault too.
ˈpɑːtlɪ ɪts maɪ fɔːlt tuː
Tá moja stále hovorí...
My old lady keeps saying...
maɪ əʊld ˈleɪdɪ kiːps ˈseɪɪŋ