moc

power, (schopnosť), might

To nie je v mojej moci.
It's not within my power.
ɪts nɒt wɪˈðɪn maɪ ˈpaʊə
Strana je pri moci.
The party is in power.
ðə ˈpɑːtɪ ɪz ɪn ˈpaʊə
Dostal sa k moci.
He came to power., He rose to power.
hɪ keɪm tə ˈpaʊəˌ hɪ rəʊz tə ˈpaʊə
Nemám (tú) moc, aby som...
I don't have the power to...
aɪ dəʊnt hæv ðə ˈpaʊə tə