milovať

koho love sb, be in love with sb, (mať v obľube) čo love sth

Milujem ťa.
I love you.
aɪ lʌv juː
Miluje pizzu.
He loves pizza.
hɪ lʌvz ˈpiːtsə
Toto jednoducho milujem!
I just love this!
aɪ dʒʌst lʌv ðɪs!
Milujem chodenie po horách.
I love hiking in the mountains.
aɪ lʌv haɪkɪŋ ɪn ðə ˈmaʊntɪnz
Ukradli mu jeho milované auto.
His beloved car has been stolen.
hɪz bɪˈlʌvɪd kɑː hæz bɪn ˈstəʊlən