miesto2

čoho instead of sth, koho in sb's stead

Miesto toho išla domov.
She went home instead.
ʃɪ wεnt həʊm ɪnˈstεd
Išiel tam miesto mňa.
He went there instead of me.
hɪ wεnt ðεə ɪnˈstεd əv miː
Miesto o siedmej prišiel o ôsmej.
Instead of coming at seven, he came at eight.
ɪnˈstεd əv ˈkʌmɪŋ æt ˈsεvnˌ hɪ keɪm æt eɪt
Miesto toho, aby ...
Instead of (doing)...
ɪnˈstεd əv (ˈduːɪŋ)