miešať

mix, (vareškou ap.) stir

Miešajte, kým omáčka nezhustne.
Stir until the sauce thickens.
stɜː ʌnˈtɪl ðə sɔːs ˈθɪkənz
Tieto tabletky by sa nemali miešať.
These pills don't mix.
ðiːz pɪlz dəʊnt mɪks
Vieš miešať karty?
Can you shuffle cards?
kən juː ˈʃʌfl kɑːdz?
Mňa do toho nemiešajte.
Leave me out of this.
liːv miː aʊt əv ðɪs
Do toho sa nemiešaj!
Stay out of this!, Don't meddle in this!
steɪ aʊt əv ðɪs!ˌ dəʊnt ˈmεdl ɪn ðɪs!
Nechcem sa do toho miešať.
I don't want to meddle in this.
aɪ dəʊnt wɒnt tə ˈmεdl ɪn ðɪs