mieniť

čo intend, (myslieť) mean sth

Čo mieniš robiť?
What do you intend to do?
wɒt dʊ juː ɪnˈtεnd tə dʊ?
To bolo mienené na teba.
That was meant for you.
ðæt wɒz mεnt fə juː
Bolo to mienené dobre.
It was meant well.
ɪt wɒz mεnt wεl
Človek mieni, pánboh mení.
Man proposes but God disposes.
mæn prəˈpəʊzɪz bət gɒd dɪˈspəʊzɪz