mať sa

be, (chystať sa) be about to do sth

Mám sa dobre.
I'm (doing) fine., I'm well.
aɪm (ˈduːɪŋ) faɪnˌ aɪm wεl
Mali sme sa fajn.
We had a great time.
wiː hæd ə greɪt taɪm
Ty sa (ale) máš!
Lucky you!
ˈlʌkɪ juː!
To sa máte.
Good for you!
gʊd fə juː!
Maj sa na pozore pred...
Beware of...
bɪˈwεə əv
K ničomu sa nemá.
He takes no action.
hɪ teɪks nəʊ ˈækʃən