ľúbiť

koho love sb, be in love with sb, (mať v obľube) čo love sth

Ľúbiš ho ešte?
Do you still love him?
dʊ juː stɪl lʌv hɪm?
Ona ma už neľúbi.
She doesn't love me anymore.
ʃɪ ˈdʌznt lʌv miːˌεnɪˈmɔː