lepšie

better

Cítim sa (už) oveľa lepšie.
I feel much better (now).
aɪ fiːl mʌtʃ ˈbεtə (naʊ)
Ide to čím ďalej, tým lepšie.
It gets better and better.
ɪt gεts ˈbεtə ænd ˈbεtə
Tým lepšie! (súhlas)
So much the better!
səʊ mʌtʃ ðə ˈbεtə!
čím skôr, tým lepšie
the sooner the better
ðə ˈsuːnə ðə ˈbεtə
alebo lepšie povedané...
or rather...
ɔː ˈrɑːðə