lebo

or, (namiesto toho) alternatively

Prestaň, lebo budeš ľutovať.
Stop (it) or you'll be sorry.
stɒp (ɪt) ɔː juːl biː ˈsɒrɪ
..., lebo bude zle!
... or else!
... ɔː εls!
..., lebo uvidíš! (vyhrážka)
... or else!
... ɔː εls!