lacný

cheap

Bolo to smiešne lacné.
It was dirt cheap.
ɪt wɒz dɜːt tʃiːp
Nechaj si tie lacné vtipy.
Stop making cheap jokes.
stɒp ˈmeɪkɪŋ tʃiːp dʒəʊks
Máte (nejakú) lacnejšiu izbu?
Do you have a cheaper room?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə ruːm?
Kúpil som ten najlacnejší.
I bought the cheapest (one).
aɪ bɔːt ðə tʃiːpɪst (wʌn)
čo najlacnejšie
as cheap as possible, on the cheap
əz tʃiːp əz ˈpɒsɪblˌ ɒn ðə tʃiːp