kým

as long as, (pokiaľ) so long as, (zatiaľ čo) while

Kým bude pršať, zostaneme doma.
As long as it's raining, we'll stay at home.
əz lɒŋ əz ɪts reɪnɪŋˌ wiːl steɪ æt həʊm
Počkám, kým neprídeš.
I'll wait until/till you come.
aɪl weɪt ʌnˈtɪl/tɪl juː kʌm
Kým som tu/tu budem ja...
As long as I am here...
əz lɒŋ əz aɪ əm hɪə
Budem si to pamätať, kým budem žiť.
I will remember it as long as I live.
aɪ wɪl rɪˈmεmbə ɪt əz lɒŋ əz aɪ lɪv
Kým som spal...
While I was sleeping...
waɪl aɪ wɒz sliːpɪŋ