kúpiť

čo za čo buy sth for sth, (form.) purchase sth

Niečo som ti kúpil.
I've bought you something.
aɪv bɔːt juː ˈsʌmθɪŋ
Kúpil to lacno/draho.
He bought it cheap(ly)/dear.
hɪ bɔːt ɪt tʃiːp(lɪ)/dɪə
Kúpim si nový bicykel.
I'll buy myself a new bike., I'll get myself a new bike.
aɪl baɪ maɪˈsεlf ə njuː baɪkˌ aɪl gεt maɪˈsεlf ə njuː baɪk
Dá sa to kúpiť cez internet?
Can it be bought on the Internet?
kən ɪt biː bɔːt ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt?
Kúpiš to za babku.
You can buy it for a song.
juː kən baɪ ɪt fɔː ə sɒŋ
Ako som kúpil, tak predávam.
I tell you what I've been told.
aɪ tεl juː wɒt aɪv bɪn təʊld
Kúpil som to na splátky.
I bought it on hire purchase.
aɪ bɔːt ɪt ɒn ˈhaɪə ˈpɜːtʃɪs
kúpiť mačku vo vreci
buy a pig in a poke
baɪ ə pɪg ɪn ə pəʊk