krok

step

Urob dva kroky.
Take two steps.
teɪk tuː stεps
Je to krok do neznáma.
It's a leap in the dark.
ɪts ə liːp ɪn ðə dɑːk
Snažíme sa s nimi držať krok.
We try to keep up with them.
wiː traɪ tə kiːp ʌp wɪθ ðəm
Stretnete sa s tým na každom kroku.
You'll find it absolutely everywhere.
juːl faɪnd ɪtˌæbsəˈluːtlɪ ˈεvrɪˌwεə
V tej tme som nevidel (ani) na krok.
I couldn't see a thing in the dark.
aɪ ˈkʊdnt siː ə θɪŋ ɪn ðə dɑːk
Podnikneme nutné kroky.
We will take necessary steps.
wiː wɪl teɪk ˈnεsəsərɪ stεps
krok za krokom (postupne)
step by step
stεp baɪ stεp