kraj

edge, (územie) country, region

Prejdite na kraj. (cesty)
Pull over.
pʊl ˈəʊvə
Je to hneď na kraji mesta.
It's just on the edge of the city.
ɪts dʒʌst ɒn ðiː εdʒ əv ðə ˈsɪtɪ
Išiel by som až na kraj sveta.
I would go to the ends of the earth.
aɪ wʊd gəʊ tə ðiː εndz əv ðiː ɜːθ
Iný kraj, iný mrav.
Different countries have different customs.
ˈdɪfərənt ˈkʌntrɪz hæv ˈdɪfərənt ˈkʌstəmz
na samom kraji...
on the very edge of...
ɒn ðə ˈvεrɪ εdʒ əv