koľko

how much, (o počítateľných) how many

Koľko to stojí?
How much is it?, How much does it cost?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt kɒst?
Koľko máš peňazí?
How much money have you got?
haʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ hæv juː gɒt?
Koľko tam bude ľudí?
How many (people) will be there?
haʊ ˈmεnɪ (ˈpiːpl) wɪl biː ðεə?
Koľko vás je?
How many of you are there?
haʊ ˈmεnɪ əv juː ɑː ðεə?
Koľko je hodín?
What time is it?, What's the time?
wɒt taɪm ɪz ɪt?ˌ wɒts ðə taɪm?
Koľko máš rokov?
How old are you?, What is your age?
haʊ əʊld ɑː juː?ˌ wɒt ɪz jɔː eɪdʒ?