kedy

when, (o koľkej) (at) what time

Kedy sa stretneme?
When shall we meet?, When do we meet?
wεn ʃæl wiː miːt?ˌ wεn dʊ wiː miːt?
Kedy inokedy, ak nie teraz?
If not now, when?
ɪf nɒt naʊˌ wεn?
Kedy sa to (s)končí?
When will it end?, When will it be over?
wεn wɪl ɪt εnd?ˌ wεn wɪl ɪt biː ˈəʊvə?
Na kedy mám kúpiť lístky?
For when shall I get the tickets?
fə wεn ʃæl aɪ gεt ðə ˈtɪkɪts?
Nemám kedy tam ísť.
I have no time to go there.
aɪ hæv nəʊ taɪm tə gəʊ ðεə
Nebolo kedy to vyskúšať.
There was no time to test it.
ðεə wɒz nəʊ taɪm tə tεst ɪt
Príď, kedy chceš. (kedykoľvek)
Come whenever you like, Come any time you like.
kʌm wεnˈεvə juː laɪkˌ kʌm ˈεnɪ taɪm juː laɪk