keď

when, (počas čoho) while, (ak) if

Keď sa vrátil, jeho auto bolo preč.
When he came back, his car was gone.
wεn hɪ keɪm bækˌ hɪz kɑː wɒz gɒn
Keď bude pršať, počkám.
If it rains, I will wait.
ɪf ɪt reɪnzˌ aɪ wɪl weɪt
No keď ináč nedáte.
Well, if you insist.
wεlˌ ɪf juː ɪnˈsɪst
Keď si tu...
Once you are here...
wʌns juː ɑː hɪə
Neznášam, keď musím...
I hate having to...
aɪ heɪt hævɪŋ tə
Keď to len trochu pôjde...
If at all possible...
ɪf æt ɔːl ˈpɒsɪbl
Keď ona tomu nerozumie.
The thing is that she doesn't understand it.
ðə θɪŋ ɪz ðæt ʃɪ ˈdʌzntˌʌndəˈstænd ɪt
A čo keď sa jej niečo stalo?
And what if something happened to her?
ænd wɒt ɪf ˈsʌmθɪŋ ˈhæpnd tə hə?
Keď sa chce, všetko sa dá.
Where there is a will there is a way.
wεə ðεə ɪz ə wɪl ðεə ɪz ə weɪ
aj keď (aj v tom prípade)
even when
ˈiːvn wεn
aj keď (hoci)
even though
ˈiːvn ðəʊ